De hogeschool Hénallux neemt ons mee in hun reflectie over het veranderen van boekhoud- en financiële managementsoftware: Waarom de boekhoudsoftware veranderen, waarom Adfinity en hoe is de migratie verlopen? Véronique Dasse en Baudouin Piret beantwoorden deze vragen.

"De Haute École de Namur-Luik-Luxemburg biedt een compleet aanbod aan opleidingen in het hoger onderwijs van het korte type ("bachelors"), maar ook aan masters, meerdere jaren van specialisatie en talrijke cycli van permanente educatie. Het is aanwezig in de volgende categorieën: pedagogie, economie, sociale wetenschappen, paramedisch en technisch. Het heeft meer dan 6700 studenten op tien geografisch verspreide locaties in de provincies Namen, Luik en Luxemburg. Het maakt ook deel uit van twee academische centra: de Pôle de Namur en de Pôle Liège-Luxembourg. Henallux is dus een complex geheel dat kwalitatieve managementtools vereist en dat ons via analytische boekhouding in staat stelt om gedetailleerde dashboards op te stellen per locatie, afdeling, categorie of vakgebied", legt Véronique Dasse uit. 

"Henallux is een complexe entiteit, die kwaliteitsmanagement tools nodig heeft."

"In een tijdperk waarin alles zo snel verandert, moeten de administratie en het management mee evolueren. Moderniteit is des te noodzakelijker omdat de structuren regelmatig veranderen en aangepast moeten worden aan de veranderende eisen van de wetgever. Het is in deze context dat er een interne reflectie is uitgevoerd die betrekking heeft op bepaalde criteria en behoeften van de instelling, waaronder met name :

  • Aanpassing van de organisatieflows
  • Automatisering
  • Standaardisering
  • Digitaliseren van de stukken
  • Gecentraliseerd inkoopbeheer
  • Budgetbeheer
  • Interfacing
  • Real-time rapportage

Aan het einde van dit werk koos de hogeschool Adfinity voor het moderne en innovatieve karakter van de voorgestelde oplossingen. De software voldeed aan alle verwachtingen van de betrokken diensten. We hebben de professionaliteit van het EASI-team kunnen waarderen tijdens ons onderzoek en onze softwarevergelijkingen. De roadmap voor de uitvoering was goed gedocumenteerd en zeer gedetailleerd. De implementatie van het systeem werd in een paar maanden voltooid volgens het voorgestelde schema. Het ondersteuningsteam is efficiënt en de reactiviteit is van goede kwaliteit".

Vraag je demo