Wat is Tenant-Migratie?

Een tenant-migratie houdt in dat gegevens, gebruikers en services van de ene Microsoft 365-tenant naar de andere worden overgezet. Dit proces is nodig om activiteiten te stroomlijnen en resources te consolideren, terwijl ook de beveiliging van gegevens wordt gegarandeerd.

Deze projecten komen voornamelijk voort uit structurele veranderingen binnen een bedrijf of organisatie, zoals:

 • Bedrijfsovernames en fusies
 • Herstructurering of afstoting van bedrijfseenheden
 • Geografische reorganisaties
   
Tenant Migration

Onze Aanpak

1

Assessment Fase

De huidige situatie beoordelen is de kritieke eerste stap in een succesvolle tenant-migratie, omdat het de basis legt voor een soepel, beveiligd en efficiënt migratieproces.

Deze fase omvat:

 • een grondige analyse van de huidige omgeving, inclusief een gedetailleerde inventarisatie van bestaande resources en configuraties.
 • het interviewen van de belangrijkste belanghebbenden om hun vereisten te begrijpen, mogelijke uitdagingen te identificeren en veiligheidsvereisten te definiëren.
 • het in kaart brengen van de migratieomvang en het bepalen van de meest geschikte migratiemethode.

Het doel is om een nauwkeurig overzicht te krijgen van de exacte scope, inclusief de benodigde services en licenties, zodat alle aspecten van de migratie worden gepland en beveiligd, en niets over het hoofd wordt gezien. 

2

Migratiefase

Hier vindt de feitelijke overdracht van gegevens en configuraties plaats:

 1. Het begint met het opzetten van de basis, zoals toegang tot de bron- en bestemmingstenants en het configureren van de Active Directory, waarbij de toegangsbeveiliging wordt gewaarborgd.
 2. Daarna volgt het importeren van gegevens, waarbij gebruikersaccounts, mailboxen en benodigde licenties worden aangemaakt en SharePoint-sites en OneDrive worden ingesteld.
 3. De kern van deze fase is de migratie zelf, waarbij we ervoor zorgen dat alle gegevens, van mailboxen tot SharePoint en OneDrive, nauwkeurig en veilig worden gerepliceerd in de nieuwe omgeving.
 4. We maken ook de mail flow switch, die ervoor zorgt dat al het inkomende en uitgaande mailverkeer behouden blijft tijdens de overgang.
 5. Tot slot worden apparaten van eindgebruikers opnieuw geconfigureerd zodat ze naadloos en veilig samenwerken met de nieuwe omgeving. Dit gebeurt automatisch met een tool of handmatig door je IT-team. 
3

Acties nadien

Tot slot richten we ons op het afronden van de migratie en zorgen we ervoor dat alle systemen correct functioneren, in alle veiligheid. 

Over het algemeen houdt deze fase het volgende in:

 • het opnieuw instellen van klantsystemen en het bieden van ondersteuning voor eventuele problemen.
 • voortdurende monitoring, wat essentieel is om eventuele problemen met de klant of Microsoft 365 snel op te lossen.
 • toegewijde technici die stand-by staan om eventuele problemen op te lossen en te zorgen voor een soepele en veilige postmigratie-ervaring.
 • het gebruik van een ticketsysteem om alle ondersteuningsverzoeken te helpen beheren en volgen, zodat niets over het hoofd wordt gezien en alle problemen efficiënt worden opgelost.

Dit zorgt ervoor dat de migratie niet alleen succesvol is, maar ook duurzaam is op de lange termijn, met een naadloze en veilige ervaring voor alle gebruikers.

Governance

Voor een succesvolle tenant-migratie is er één contactpersoon die het hele project overziet en zorgt voor duidelijke communicatie en coördinatie tussen alle projectteams. Deze persoon zorgt ervoor dat alle stappen nauwgezet worden gevolgd, dat eventuele problemen direct worden aangepakt en dat de gegevens in elke fase worden beveiligd.

Onze gestructureerde aanpak helpt niet alleen bij het vermijden van mogelijke valkuilen, maar ook bij het bereiken van hoge tevredenheidsniveaus van alle betrokken stakeholders, terwijl een optimale beveiliging van de gemigreerde gegevens wordt gegarandeerd.

Microsoft 360° service approach by Easi

Verbeter je migratie

Door Microsoft Intune en Windows Autopilot in onze migratiestrategie op te nemen, zorgen we ervoor dat joe apparaten niet alleen worden gemigreerd, maar ook veilig worden beheerd en efficiënt worden ingesteld in de nieuwe tenant-omgeving.

Microsoft Intune

Intune is een cloud-gebaseerde oplossing voor het beheer van eindpunten die het beheer van apps en apparaten op al je apparaten vereenvoudigt, inclusief mobiele apparaten, desktopcomputers en virtuele eindpunten. Tijdens een tenant-migratie helpt Intune bij het naadloos toepassen van nieuwe beveiligingsbeleid, configuraties en nalevingsinstellingen, zodat alle apparaten consistent worden beheerd in de nieuwe tenant-omgeving.

 

What is intune?

Windows Autopilot

Autopilot is een dienst die de implementatie en configuratie van nieuwe apparaten stroomlijnt. Autopilot kan nieuwe apparaten vooraf configureren en instellen, zodat ze direct uit de doos klaar zijn voor gebruik, wat de tijd en inspanning van IT-personeel aanzienlijk vermindert. Dit is vooral nuttig tijdens tenant-migraties, omdat het ervoor zorgt dat nieuwe en bestaande apparaten worden geconfigureerd volgens de specificaties van de nieuwe tenant zonder uitgebreide handmatige tussenkomst.

What is Autopilot?

Onze partnerships

Met 30 jaar ervaring en een bewezen migratiemethodologie heeft Quest een succesvolle parcours afgelegd. Hun toolsuite wordt ondersteund door bekroonde, ervaren professionele services en een uitgebreide partner community. Als vertrouwde Quest-partner voor migraties kunnen we rekenen op 24x7 wereldwijde ondersteuning wanneer dat nodig is.

Quest logo

Als Microsoft Gold Certified Partner zijn we erkend als Microsoft Services Provider die een breed scala aan expertise biedt rond Microsoft-technologieën (O365, Microsoft365, Teams, Sharepoint, Power BI en Azure), evenals hoogwaardige back-up- en beveiligingsoplossingen. 

Gold Microsoft Partner

Nog vragen? Contacteer ons.