Zet je gegevens om in beslissingen

Een datagedreven bedrijfscultuur ontwikkelen is iets wat je stap voor stap doet. Veel bedrijven beseffen dat ze de zaken efficiënter kunnen bekijken, maar slaan enkele stappen over. Ze kiezen meteen voor een Business Intelligence- (BI), Data Visualisatie- of dashboarding-tool, wat eigenlijk pas de laatste stap in het proces zou moeten zijn. 

Daarom hebben wij een nieuwe methode ontwikkeld, Data4Decisions.

Business intelligence services by Easi

Waarom voor Easi kiezen als jouw BI-partner

Easi en ons Data4Decisions-team zijn in de eerste plaats een team van deskundigen dat in staat is je te begeleiden bij jouw strategische overwegingen, je bestaande data-architectuur te challengen en je te adviseren over de meest geschikte en effectieve tools voor je bedrijf.

Onze aanpak is erop gericht je in staat te stellen jouw gegevens op intelligente wijze te gebruiken en de performance-indicatoren te definiëren die het verschil zullen maken in de strategische besluitvorming, in de gehele organisatie.

Business intelligence services data4decisions

Jouw BI consulting partner van A to Z

Of je zoekt naar datavisualisatie, business analytics, datawarehousing, OLAP-modellering, de juiste BI tool of een evaluatie van je BI licenties, ... Wij tonen de weg, jij bepaalt de scope.

Wat kun je verwachten van onze Business intelligence services (Data4Decisions)?

Deep dive in je business model

We beginnen met een diepgaand onderzoek van je bedrijfswaarden, visie en markten. Die moeten we echt heel goed begrijpen. Alleen dan kunnen we je volledige behoeften achterhalen. Het is een gedetailleerde analyse van je USP's en je waardepropositie. We onderzoeken ook wat je concurrenten zijn en hoe je markt zal evolueren. 

Op die manier identificeren we sterktes en opportuniteiten voor verbetering, die de scope zullen bepalen voor een ideaal implementatieplan. Samen gaan we op zoek naar je volledig potentieel om vervolgens de juiste tools en trackingmethodes voor te stellen.

360° overzicht van je bedrijfsprocessen

Je hebt misschien een bedrijfsvisie, waarden die je als bedrijf belichaamt, maar wie zijn de mensen die deze strategie gaan uitvoeren, wie zijn de mensen die deze strategie uitstippelen en vooral, wie denkt er met je mee? Of je nu top-down of buttom-up werkt, wij brengen het op verschillende niveaus in kaart.

We bekijken je bedrijfsdoelstellingen en hoe je die wilt bereiken, maar ook je human resources: hoeveel managers zijn er op alle niveaus, hoe zijn bedrijfs- en persoonlijke prestatie-indicatoren in kaart gebracht en hoe worden die gedeeld, zowel naar de directie als naar de werkvloer? 

In kaart brengen van je strategie

Bij het in kaart brengen van je strategie zetten we je strategie om in een visuele kaart, waarin we logische oorzaak-gevolgconnecties laten zien tussen verschillende strategische objectieven. Op deze manier vertalen we de eerdere analyse van je bedrijfsprocessen en visualiseren we de af te leggen weg tussen de huidige situatie en waar je naartoe wilt. We linken KPI's van verschillende departementen, teams en individuen om de impact ervan op je strategie aan te tonen. 

We tonen de link tussen huidige en toekomstige initiatieven per team, en de impact ervan op elkaar en op je visie. We geven je bovendien inzicht in leidende indicatoren (acties die je onderneemt), maar ook volgende indicatoren (de gevolgen van die acties) die inzicht geven in de resultaten, gebaseerd op je doelstellingen. Deze doelstellingen zijn zeker niet enkel financieel georienteerd. We bekijken KPI's in alle mogelijke departementen: HR, marketing, verkoop, productie, organische groei, acquisities ... 

De strategie werken we uit in onze tool Spoom, die alle analytische assen bevat voor alle stakeholders, gebaseerd op een boomstructuur. Zo krijgen we alle neuzen in dezelfde richting met hetzelfde doel in gedachten: een duidelijke visie met gedefinieerde prioriteiten, waaruit je roadmap zal ontstaan. 

Bouw je roadmap met de juiste BI tool als gids

Op basis van onze gezamenlijke analyse voorzien wij je van een roadmap. Dit is je eigen roadmap, gebaseerd op je doelen, visie en beschikbare data, met behulp van onze kennis in data-architectuur en business strategie consulting. Je krijgt de focus op de juiste KPI's die je moet volgen om je doelen te bereiken.

Te vaak zien we nog dat bedrijven gewoon KPI's bijhouden omdat het kan, of omdat anderen het doen. Wij helpen je precies die indicatoren te volgen die je nodig hebt om je doelstellingen te bereiken. 

Onze strategy map, onze 360° balanced scorecard of onze standaard of gepersonaliseerde dashboards zullen je de weg wijzen. Deze kunnen we opbouwen in tools die je reeds gebruikt, of die door ons kunnen worden geïmplementeerd.

Zoals je ziet, komt het uitrollen van de juiste tool pas na een grondige analyse. De juiste tool gaan we kiezen op basis van je eigen noden: wil je zelf de mogelijkheid hebben om op eigen houtje rapporten en analyses samen te stellen, of wil je een volledig afgewerkt ready-to-use systeem met vooraf gedefinieerde rapporten? Alles is mogelijk.

Ga van start met je data

Om je strategie duidelijk in kaart te brengen en je medewerkers te voeden met de juiste informatie, zetten wij je ruwe data om in kennis. Zoals hierboven aangegeven, werken we met jouw tools, dashboards en BI-tools, of implementeren we een tool die bij jouw behoeften past. We gaan na wat al bestaat, kan worden verbeterd of moet worden vervangen. 

Een hele reeks vragen geeft antwoord op de vraag hoe je business intelligence in de toekomst in je voordeel zult gebruiken: 

  • Welke operationele systemen zijn de gegevensbronnen?
  • Is er een OLAP-, DWH-, Datamart- of Datastore-laag?
  • Met welke technologie zijn ETL-gegevensstromen geïmplementeerd?
  • Welke documentatie bestaat er: Solution design, Bus matrix, Dataflow, Datamodel?
  • Welke rapportage- en dashboardingtools zijn er?
  • Welke tools gebruiken gegevens rechtstreeks voor rapportage of statistieken?
  • Wat zijn de beveiligingsregels?
  • Wat zijn de beleidsregels voor licentiebeheer per technologie?

Zowel de juiste data, als datavisualisatie (welke dashboards voor wie en in welke tool), als de gegevensstromen worden onder de loep genomen, waarbij we zullen streven naar de meest kostenefficiënte implementatie op maat van jouw bedrijf en je noden.

Data Warehousing

SQL Server
Oracle
Sybase
PostgreSQL
 

Kennis en certificaten in BI software

Microsoft Power BI
Qlik Sense
Qlik View
Qlik NPrinting 
MS SSRS
Tableau
IBM Cognos
SAP BO

ETL

Talend
WhereScape RED
MS SSIS
Qlik Loadscript
Microsoft PowerQuery
Azure Data Factory

Voor een optimale BI-integratie

Proof of concept

Elk project beginnen we met een Proof of Concept-fase. In deze fase worden duidelijke afspraken gemaakt over de gespendeerde tijd en budgetten, zodat er geen onaangename verrassingen kunnen komen. Tijdens deze fase is alles nog in vraag te stellen en aanpasbaar. 

Projectbeheer

Onze scrum masters verzekeren dat onze projecten opgestart worden met duidelijke deadlines. Ze volgen van zeer nabij de kosten en baten op zodat je op elk moment een zicht behoudt over het totale kostenplaatje. In elke fase van het project zorgen we ook voor de nodige communicatie, zo transparant mogelijk. 

 

Advies rond strategie

Om je langetermijnvisie te ondersteunen, kun je blijven vertrouwen op onze diensten. Op de lange termijn zullen je behoeften sowieso wijzigen, en dan zijn wij er om je daarbij te helpen. Onze expertise in het lezen en interpreteren van data kan je onderneming helpen in het sturingsproces. Je profiteert direct van onze expertise, meerdere malen beloond met de "Best Managed Company" award van Deloitte.

Ludovic Michaux Managing Partner at EASI

Ludovic Michaux

Managing Partner, EASI

"Data kunnen bedrijfsleiders echt helpen om de uitvoering van hun bedrijfsstrategie te optimaliseren, maar vandaag merken we dat te veel managers ten onrechte denken dat geavanceerde datamining alleen iets is voor start-ups of grote bedrijven.

Iedereen bezit data, maar het is een kunst om te identificeren in welke data de echte toegevoegde waarde ligt voor een organisatie. Ons doel is om anderen te helpen bij het implementeren van hun strategie en deze achteraf te optimaliseren. Op die manier kunnen ze zich focussen op de meest relevante data."

Mathieu Pignon - Team Leader SEM & BI

Mathieu Pignon

Data4Decisions Manager

"Onze Data4Decisions methodiek zorgt ervoor dat je door middel van business analyse en analytics, maar vooral door je eigen strategie en visie, duidelijkheid creëert op het moment dat je teams dat het meest nodig hebben. Met onze methode proberen we de afstand tussen visie, management en uitvoering op de werkvloer te verkleinen.

Communicatie en samenwerking rond data spelen daarbij de belangrijkste rol. Al te vaak worden geïsoleerde rapporten gemaakt en heeft de directie van een bedrijf geen globaal overzicht van wat er wordt uitgevoerd. Wij zorgen ervoor dat iedereen op één lijn zit."

Jean-François Herremans CEO EASI & Spoom

Jean-François Herremans

CEO, EASI

"In het bedrijfsleven gaat het niet alleen om winst of omzet en groei. Het zijn de medewerkers en klanten waar een echte leider oog voor moet hebben. Het zijn immers de medewerkers die ook bijdragen aan de groei van je bedrijf. Hen op één lijn hebben en duidelijk communiceren over een gemeenschappelijk doel is dan ook strikt noodzakelijk. Gelukkige mensen maken gelukkige klanten.

Daarom meten we niet alleen financiële of kwantitatieve cijfers, maar ook zaken als medewerker- of klantentevredenheid en zetten die in perspectief met ons doel. Alleen dan groeien we niet alleen als bedrijf, maar ook als management."

Neem contact op