1963

Familie

Ik werd geboren op 27 augustus 1963. Ik ben de jongste van een gezin met 5 kinderen. Ik heb 2 broers en 2 zussen. Mijn vader heeft zijn geboorteland Sicilië in 1956 vertalen om in België in de mijnen te komen werken. Hij was toen 24 jaar. Mijn moeder is hem 6 maanden later gevolgd samen met mijn broer Franco en mijn zus Maria die toen 6 maanden oud was. Zij spraken toen geen Frans.

Zoveel moed! En wat een voorbeeld voor mij!

Ik heb ook het grote geluk 2 prachtige kinderen te hebben, Céline en Stéphane. Zij zijn mijn grootste bron van vreugde.

En last but not least, Patricia, de vrouw van mijn leven, al meer dan 30 jaar. Een echt koppel, sterk, constant, bestaande uit twee sterke persoonlijkheden.

De familie is voor mij het belangrijkste ankerpunt van het leven.

Salvatore Curaba - Family

1981

Autonoom en verantwoordelijk

k heb nooit hard moeten werken tijdens mijn studies. In de lagere school vond ik alles heel gemakkelijk. In het middelbaar heb ik eigenlijk toevallig Latijn-Wiskunde gekozen. Na deze studies koos ik voor een graduaat informatica omdat ik sterk was in wiskunde en niet goed wist welke richting ik uit moest.

Het enige dat ik wist, was dat ik studies wilde doen die niet te lang duurden en waarvoor ik niet teveel zou moeten studeren. Ik wou zo snel mogelijk aan het werk. Ik begreep niet waarom het nodig kon zijn om gedurende 5 lange jaren te studeren aan de universiteit terwijl je even goed op 2 jaar tijd een diploma kon halen.

Mijn ouders zijn nooit tussengekomen in mijn keuzes. Niet één keer. Ik denk zelfs dat ze nooit naar mijn rapporten gekeken hebben. Ik was autonoom en verantwoordelijk. Maar ik wist dat ze veel van mij hielden.

Salvatore Curaba - Education

1983

RAAL & Sporting Charleroi

Ik ben beginnen voetballen toen ik 8 jaar was, bij de RAAL (La Louvière). Ik speelde echt altijd, overal en voortdurend voetbal. Op mijn 19e begon ik in de eerste ploeg te spelen bij de RAAL, die toen in 2e nationale speelde. Op dat moment zat ik in het laatste jaar van mijn graduaat informatica. Ik heb die twee activiteiten altijd vlot met elkaar kunnen combineren. Ik had gewoon twee doelstellingen en ik organiseerde me zodat dat lukte.

Na dit eerste seizoen had Sporting Charleroi interesse in mij. Ik heb toen tegelijkertijd mijn eerste spelerscontract getekend en mijn eerste contract als werknemer in een informaticabedrijf dat ook in Charleroi gebaseerd was. Ik was toen juist 20 jaar.

Salvatore Curaba - Football

1987

Voetbal & Informatica

Bij SBAI, een informaticabedrijf gespecialiseerd in software voor ziekenhuizen, ben ik op 5 jaar geëvolueerd van de functie van programmeur naar die van projectleider.

Tegelijk speelde ik bij Sporting Charleroi. Na 2 jaar in 2e klasse zijn we in 1985 gepromoveerd naar eerste klasse na een memorabele eindronde. Nadien heb ik nog 2 jaar in eerste klasse gespeeld onder het statuut van amateur; dat wil zeggen dat ik overdag werkte en ’s avonds ging trainen. Het laatste jaar was ik semi-professioneel en moest ik ook overdag jongleren met het werk en het voetbal. Na dat seizoen heeft de club mij gevraagd om professioneel voetballer te worden.

Na ongeveer 70 matchen in eerste klasse heb ik dat geweigerd.

Salvatore Curaba - IT and Football

1991

Vertegenwoordiger

Op 25 jaar heb ik niet alleen beslist mijn professionele voetbalcarrière te stoppen, maar ook mijn carrière als informaticus, om vertegenwoordiger te worden bij IBS (nu Iptor), een internationaal IT-bedrijf.

Ik heb toen Charleroi verlaten om naar Brussel te gaan.

Ik ben toen volledig uit mijn comfort zone moeten treden en opnieuw onderaan de ladder begonnen. Gedurende 5 jaar heb ik deze functie uitgeoefend en ondertussen speelde ik 2 jaar in 3e klasse bij de RAAL en 1 jaar voor Stade Leuven in 2e klasse om Nederlands te leren.

Toen ik 28 jaar was, ben ik gestopt met voetballen en begon ik een opleiding tot trainer. Datzelfde jaar ontmoette ik ook mijn vrouw Patricia.

1993 is ook het geboortejaar van Céline, onze dochter. Stéphane, haar jongere broer, werd geboren in 1995.

Salvatore Curaba - Wedding

1993

Sales manager

Toen ik 30 jaar was, kreeg ik, na 5 uitstekende jaren als vertegenwoordiger, de mogelijkheid om Sales Manager te worden. Gelijktijdig heb ik ook mijn opleiding tot trainer afgerond. Opnieuw werd ik dus voor de keuze gesteld: een carrière als voetbaltrainer beginnen, of de positie van Sales Manager aanvaarden.

Ik koos toen voor de functie van Sales Manager en heb toen de wereld van het voetbal achter mij gelaten. Ik wist toen nog niet dat het 20 jaar zou duren vooraleer ik terug in de voetbalwereld zou terecht komen.

In de 5 jaren die daarop volgden heb ik zeer actief en met succes meegewerkt aan de ontwikkeling van IBS in Brussel en Wallonië.

Salvatore Curaba - Sales Manager

1999

EASI

Op mijn 35e, na een heel goed jaar bij IBS, dat zijn personeelsbestand van 60 personen naar 100 had zien groeien, werd ik voorgedragen om algemeen directeur te worden van IBS Brussel, maar ik voelde me niet 100% tevreden. Ik wou meer vrijheid en meer autonomie. Bovendien wou ik, na 10 jaar loyale diensten zonder ooit mijn inspanningen te tellen, aandeelhouder worden. 

Aangezien er geen enkele oplossing mogelijk was, ben ik toen, in maart 1999, samen met Christian Castelain naar de notaris gegaan om EASI op te richten. Men verklaarde mij gek omdat ik een vaste functie van directeur en zelfs de mogelijkheid om algemeen directeur te worden, naast mij neer legde voor een onzeker idee. Men begreep ook niet waarom ik zoveel geld wou lenen en daarbij zelfs mijn huis in onderpand gaf.  Men dacht dat ik gek geworden was om zo uit mijn comfortzone te komen en opnieuw onderaan de ladder te willen beginnen. Maar ik had vertrouwen en tegelijk was ik angstig. Mijn kinderen waren toen 5 en 3 jaar oud, nog een element dat mij had kunnen tegenhouden. Maar ik heb het gedaan en heb nooit meer omgekeken.

 

EASI is vandaag een van de beste ondernemingen van België

Na 21 jaar zijn we met meer dan 300 medewerkers.

Onze omzet is meer dan 45M. 

Onze groei in 2020 draaide rond 16%.

Maar meer nog dan al deze cijfers, zijn we een onderneming met zeer geëngageerde en loyale medewerkers.

We hebben 6 jaar op een rij de meest gelukkige medewerkers van België. We zijn een participatieve onderneming waarvan 105 medewerkers aandeelhouder zijn.

 

Een nieuw model

Het allerbelangrijkste bij EASI zijn onze medewerkers.

Ondanks dat gaan de belangen van EASI altijd voor op individuele belangen.

Dankzij dat model zijn we heel performant.

Het directiecomité bestaat voornamelijk uit medewerkers die hun professionele carrière begonnen zijn bij EASI.

De succesfactoren van EASI zijn: menselijke Waarden, Organisatie, Inspanning, Delen en Geluk.

Onze menselijke waarden zijn: Respect, Gelijkheid, Positivisme, Professionalisme, Loyauteit.

Onze ingrediënten van geluk zijn: Erkenning, Vrijheid, Transparantie, Missie en Liefde.

 

Een echte leider leidt geen volgers

Eind 2016 kende EASI een steeds groter succes en begon ik persoonlijk enige bekendheid te krijgen. Ik had hiervan kunnen profiteren maar tegelijk voelde ik een zekere routine en vermoeidheid groeien in mezelf.

Bovendien voelde ik de behoefte om mijn positie te delen en nog meer autonomie te geven aan mijn directeurs. Ik wou niet dat zij hetzelfde zouden meemaken als wat ik zelf op mijn 35 jaar heb meegemaakt.

Een echte leider vormt nieuwe leiders en moet de moed hebben op een bepaald moment een stap opzij te zetten en zichzelf voorbij te laten steken. Ik hou niet van mensen die zichzelf vastklampen aan de macht.

Ik heb dan ook het directiecomité verlaten. Dat was een moeilijke beslissing, maar ik ben heel fier dat ik ze genomen heb, ook al heb ik er toch een beetje de blues van gehad en wist ik op dat moment nog niet wat ik zou gaan doen met mijn vrije tijd.

 

Onze onderneming

Ik blijf actief bij EASI en geniet van elk moment. Het is een heel aangenaam gevoel om omringd te zijn door geweldige medewerkers die EASI elke dag verder blijven ontwikkelen.

Het is aangenaam te weten dat het beste nog moet komen. Het is aangenaam te kunnen zeggen dat EASI niet meer mijn onderneming is, maar onze onderneming, van mijn medewerkers en van mezelf. En als kers op de taart is het heel aangenaam te weten dat die medewerkers gelukkig zijn.

Meer info

2017

Een participatieve club

Begin 2017 besliste ik de RAAL op te richten. Mijn uitdaging bestaat erin het EASI-model toe te passen in de wereld van het voetbal, die vaak een zieke wereld is, en een van de beste clubs van België op te bouwen.

Een voetbalclub gebouwd op dezelfde succesfactoren als EASI, met medewerkers die dezelfde menselijke waarden delen en met dezelfde ingrediënten van geluk.

Een participatieve club ook, want een club kan niet toebehoren aan één persoon. Dit hele idee kan uiteraard belachelijk overkomen, zoals EASI in zijn begindagen. Eens te meer begin ik onderaan de ladder. De geschiedenis herhaalt zich. Ik neem opnieuw risico’s en ik kom uit mijn comfortzone.

Alles moet nog gebeuren. Ik wil geen president zijn voor de “schone schijn.” Ik wil een actieve rol spelen, mijn handen uit mijn mouwen steken en volmondig meewerken aan de inspanningen van de club om te groeien.

Ik voeg er nog aan toe dat het idee van een collectief project (talloze mensen werken mee) mij heel veel voldoening geeft. Het project zal heel positieve gevolgen hebben voor mijn geboortestad La Louvière, die een kwalijke reputatie heeft. Ik heb veel gekregen in het leven en ik voel meer en meer de behoefte om te geven, te delen.

Meer info: www.raal.be

Salvatore Curaba - RAAL

2018

Het restaurant van de wolven

Eind 2018 openden we in het centrum van La Louvière, Brasserie-Restaurant "Le Drapeau Blanc". 

Met dit project staan we achter de vernieuwing in La Louvière en geven we graag mee een impuls aan de ontwikkeling van de stedelijke dynamiek in het centrum. 

"Le Drapeau Blanc" is nauw verbonden met RAAL, de voetbalclub van de stad La Louvière. "Le Drapeau Blanc", RAAL en EASI delen dezelfde waarden: respect, gelijkheid, positivisme en professionaliteit.

Transparantie is bij ons het codewoord. Dankzij dit concept kunnen we echte horeca professionals een fulltime contract aanbieden.

Daarnaast engageert "Le Drapeau Blanc" zich om te werken met lokale producten, organische producten en te streven naar zero waste. 

 

Visit website

 

Salvatore Curaba - Drapeau blanc

2018

Conferenties en boek

Eind 2015 heeft men mij gevraagd om een conferentie te geven over de sleutels tot het succes van EASI. Spreken voor een beperkte groep mensen die ik kende, kon ik goed. Spreken voor grotere groepen mensen en bovendien mensen die ik niet kende, was volledig nieuw voor mij.

Ik heb deze uitdaging aanvaard en ondertussen heb ik een dertigtal conferenties gegeven. Na elke conferentie voel ik een enorme positieve energie bij de mensen die naar mij geluisterd hebben en groeit de behoefte om dit met nog meer mensen te delen. Na een lange bedenktijd heb ik ook het idee aanvaard dat een boek schrijven geen gebaar van hoogmoed is. Het boek kwam uit in oktober in oktober 2018, enkele maanden voor het 20-jarig bestaan van EASI.

Bestel mijn boek

Salvatore Curaba - Speaker

2019

Een cruciaal jaar

Het menselijke aspect beloond

EASI viert inmiddels haar twintigste jubileum en is de enige onderneming die de volgende drie prijzen in hetzelfde jaar heeft gewonnen: ‘Onderneming van het Jaar’, ‘HR Pioneer Award’ en ‘Beste werkgever’/’Best Workplace’. De mens heeft behoefte aan projecten om erkend te worden voor zijn werk en om dingen te doen die zin hebben. Het is dit gevoel van volkomenheid in het werk dat we willen ontwikkelen bij onze medewerkers. EASI is al niet meer mijn bedrijf. Het is óns bedrijf.

De toekomst van EASI

Het is ook een symbolische mijlpaal omdat ik dit jaar de fakkel als CEO doorgaf aan Jean-François Herremans en Thomas Van Eeckhout om mij op te volgen als CEO. Beiden zijn hun carrière gestart in het bedrijf en zijn bijzonder geschikt voor de job. Dat we dit jaar benoemd werden tot Entreprise De L’année is voor mij een bijzondere bekroning. Hiermee wordt het geheel van het gedane werk erkend en tegelijkertijd markeert het voor mij het einde van mijn hoofdstuk als CEO van EASI. De award van ‘Onderneming van het Jaar’ beloont ondernemingen die de laatste jaren een krachtige groei hebben doorgemaakt en die het vermogen hebben om in de toekomst nog verder te groeien. En groeien is wat we willen, maar daarbij vasthoudend aan onze krachtige waarden. Geïnspireerd door Jean-François en Thomas, bereidt EASI zich voor op een groeigolf met het oog op internationale acquisities. Onze groeiambitie is fors. We hopen in 2025 met 500 werknemers te zijn. Ik ben ervan overtuigd dat deze prijs ons zal helpen om onze naamsbekendheid te versterken en onze wervingsaanpak in België net als in het buitenland te vergemakkelijken. Daarnaast is het ook een bewijs van doorzetting, stabiliteit en vertrouwen, voor onze klanten en onze medewerkers.

Ik stel mezelf nog één laatste doel: om gezien te worden als model voor andere ondernemingen. Want zelfs als ik de fakkel doorgeef, blijf ik in feite de eerste ambassadeur van EASI en van haar model.