Easi's management

Een strategie van uitfasering van directeuren en managers

Daarom heeft Easi besloten in te zetten op het talent van zijn medewerkers door een strategie te volgen waarbij managers en directeuren plaats maken voor de volgende generatie. Daartoe heeft de Belgische onderneming geïnvesteerd in interne instrumenten om hun ontwikkeling binnen de onderneming te waarborgen en hen voor te bereiden op de verantwoordelijkheden van deze twee functies. Dit is in het bijzonder mogelijk dankzij hun managers die zelf technische en functionele coaches worden.

Deze geleidelijke uitstapstrategie biedt alle nieuwe medewerkers dus het vooruitzicht - indien zij dit wensen en indien zij de motivatie en de vaardigheden hebben - om op een dag in het management te stappen of zelfs deel uit te maken van het directiecomité. Het plan voorziet een geleidelijke terugtrekking van managers en bestuurders, waardoor een rotatie binnen het management ontstaat. Er is dus een gedefinieerd moment waarop de activiteit van de manager/directeur afneemt. Het idee is niet om het contract te beëindigen, maar om hun activiteit te heroriënteren naar projecten die een positieve invloed hebben op de groei van Easi. Een belangrijk onderdeel van de taak van de manager/directeur is het coachen, adviseren en begeleiden van zijn vervanger. "Voor Easi is een manager/directeur alleen succesvol als hij/zij zijn/haar team kan ontwikkelen. Zij zorgen voor hun eigen ontwikkeling door hun opvolger mede te begeleiden en op te leiden", legt Jean-François Herremans uit.

Deze afbouwstrategie herziet dus volledig de visie op de hiërarchische evolutie binnen dit IT-bedrijf, waardoor het zich ook onderscheidt van andere bedrijven. Het is ook belangrijk op te merken dat dit afbouwplan een besluit is van de managers en bestuurders van Easi. Ze laten iedereen zien dat hun rol niet voor het leven is weggelegd. Dit besluit biedt grote mogelijkheden voor alle werknemers die actief zijn in het bedrijf. Anderzijds zorgt de directie er ook voor dat het bedrijf in handen blijft van de werknemers, die de jarenlange expertise van Easi het best vertegenwoordigen.

The 10 new Easi managers

Alleen intern aangeworven managers

"Omdat we hebben besloten de carrières van onze managers en directeuren op termijn te beperken, zijn we sinds 2012 ook gestopt met het aanwerven van externe managers. We geloven dat we intern genoeg talent hebben om deze rol in te vullen en we zijn ervan overtuigd dat de mensen die we zelf opleiden geschikt zijn om manager te worden", legt Thomas Van Eeckhout, de co-CEO van Easi, uit. "Voor de werknemers biedt dit veel ontwikkelingsmogelijkheden, maar ook veel voordelen voor het bedrijf. Als een van hen manager wordt, weten we dat hij de juiste waarden deelt, het bedrijf goed kent en dezelfde doelen nastreeft. Zij zullen ook in staat zijn de lessen die zij van hun manager hebben geleerd te herhalen. Zoals Easi-oprichter Salvatore Curaba zegt: "Een echte leider leidt leiders op”.

Toen Salvatore Curaba het bedrijf verliet, werden in feite twee mensen gekozen om hem als CEO te vervangen: een persoon uit Wallonië, Jean-François Herremans, en de andere uit vlaanderen, namelijk Thomas Van Eeckhout. Zij zijn het perfecte voorbeeld van wat we hierboven hebben toegelicht, aangezien zij beiden hun professionele carrière bij Easi zijn begonnen.

"Dit model is ingevoerd om een langetermijnvisie voor Easi te garanderen, en niet op basis van enige winst of succes. Het gaat erom de toekomst van het bedrijf, waar bijna 500 mensen werken, op lange termijn veilig te stellen", aldus Jean-François Herremans. Zo heeft het Belgische bedrijf in 2023 tien nieuwe managers aangesteld, die allemaal al enkele jaren bij Easi in dienst zijn. Meer bepaald begon één op twee zijn loopbaan bij het bedrijf en allen hebben ze gemiddeld zeven jaar anciënniteit. De gemiddelde leeftijd van de tien nieuwe managers is 33 jaar, wat betekent dat zij, afhankelijk van hun prestaties, relatief snel in het bedrijf kunnen opklimmen. "Max de Hoon is een perfect voorbeeld. Hij begon zijn carrière bij Easi na een stage. Toen hij in mijn team kwam, voelde ik meteen zijn ambitie om binnen het bedrijf te groeien. Na een carrière van zeven jaar is hij nu manager van zijn eigen team geworden, omdat hij zijn vaardigheden en potentieel heeft kunnen benutten en omdat hij ook de waarden van Easi belichaamt", legt Philippe Poupeleer, Business Unit Manager bij Easi, uit. Met een nieuwe rol komen nieuwe uitdagingen, waaronder het vinden van een opvolger. "Als manager is het nu mijn doel om mijn teamleden te helpen hun volledige potentieel te ontwikkelen, zodat op een dag één van hen het van mij zal overnemen. Ik zie mijn nieuwe rol echt als één van overdracht en coaching," besluit Laure De Pauw, die dit jaar tot manager werd benoemd in de afdeling Human Resources.


Over Easi

Easi is een Belgisch IT-bedrijf dat sinds 1999 IT-diensten en software levert aan middelgrote en grote ondernemingen. De focus van Easi op software, IT-infrastructuur, cloud en security ligt op korte implementatietijden en hoge toegevoegde waarde voor haar klanten: flexibele oplossingen voor bedrijven die een partner dicht bij zich willen hebben. Easi hecht ook veel waarde aan het welzijn van zijn 480 werknemers. Sinds 2015 is Easi elk jaar uitgeroepen tot 'Beste Werkplek' in België.