Bevestigt u dat dit project kan worden afgesloten?
Vragen Sterk oneens Oneens Noch eens, noch oneens Eens Sterk mee eens
Aan welke 3 zaken (zie vorige vraag) hechtte u het meeste waarde tijdens uw project met EASI?
Geeft u toestemming om dit project te gebruiken als toekomstige referentie voor EASI?
Contact details