Wat is Auto DBE voor IBM i?

Voor élk bedrijf dat IBM i gebruikt, is de database de spin in het web. De database krijgt langs alle kanten requests voor informatie en/of requests om informatie aan te passen. 

SQL speelt een belangrijke rol in dit proces, met behulp van ODBC/JDBC. De prestaties van SQL zijn erg gebaat bij het aanmaken van indexen, geadviseerd door de Index Advisor. Deze extra indexen zullen de SQL performance zeker verbeteren, maar vaak blijft de Index Advisor onaangeroerd door de afwezigheid van een database engineer

Net daar komt Auto DBE voor IBM i in beeld. 

Auto DBE for IBM i

Je eigen virtuele database engineer, aangedreven door Artificiële Intelligentie

Auto DBE maakt deze geadviseerde indexen automatisch aan. De tool baseert zich hiervoor op de gegevens van de Index Advisor en beheert dit proces volledig automatisch, op basis van AI. Het enige wat je verder moet doen is bepalen hoe vaak dit script moet worden uitgevoerd.

Wanneer aangemaakte indexen niet meer voldoen aan de eisen, zal Auto DBE deze automatisch verwijderen. Dit proces wordt beheerd in een aparte SQL Collection per database.

Verbeterde performantie

Je IBM i- en SQL-requests zullen beter presteren dankzij de automatische aanpassingen door je virtuele database engineer.

Volledig automatisch proces

Indexen kunnen altijd worden verwijderd tijdens het onderhoud van de applicaties zonder dat dit gevolgen heeft voor IBM i-toepassingen.

Maintenance modus

Indexen die tijdens het onderhoud van de applicatie om prestatieredenen worden verwijderd, worden automatisch opnieuw aangemaakt.

Interesse? Vraag hier je vrijblijvende online demo.